Orion Mat

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Orion Mat
Rodzaj wykładziny Elastyczna, heterogeniczna
Grubość warstwy ścieralnej 0,5mm
Grubość całkowita 2,2mm
Waga całkowita 1950g/m2
Klasa użytkowa 42
Klasa palności Cfls 1
Wymiary 200cm/300cm/400cm